Bảo hiểm Cháy, nổ bắt buộc

alt

1. Đối tượng được bảo hiểm:

Các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ qui định rõ trong Phụ lục 1 35/2003/NĐ-CP ký ngày 04/04/2003 của Chính Phủ  bắt buộc mua bảo hiểm bao gồm:

-       Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo (Không bao gồm giá trị đất đai, nền móng)

-       Máy móc thiết bị.

-       Hàng hoá l­ưu kho (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm), vật tư,

-       Tài sản khác.

2. Phạm vi địa lý: Lãnh thổ Việt Nam

 

3. Các rủi ro được bảo hiểm:

Tổn thất vật chất bất ngờ gây ra do cháy, nổ không lường trước được xảy ra đối với các tài sản được bảo hiểm theo danh mục tài sản mà Người được bảo hiểm kê khai. Trong đó:

-         Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác

-         Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh nhưng loại trừ thiệt hại tới bản thân nồi hơi, bình chứa, máy móc sử dụng áp lực và chất liệu chứa trong đó.

4. Số tiền bảo hiểm (STBH):

a.    Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm và được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm thể hiện chi tiết tại danh mục tài sản. 

Trường hợp hạng mục tài sản thường xuyên tăng giảm (hàng hóa, nguyên vật liệu, bán thành phẩm…) thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa theo thoả thuận của Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Trong đó:

Giá trị trung bình là số tiền được bên mua bảo hiểm ước tính về giá trị trung bình của tài sản trong thời hạn bảo hiểm.

Giá trị tối đa là số tiền được bên mua bảo hiểm ước tính về giá trị tối đa của tài sản có thể đạt vào một thời điểm nào đó trong thời hạn bảo hiểm. Tùy theo thỏa thuận, đầu mỗi tháng hoặc quý, bên mua bảo hiểm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm giá trị tối đa của tài sản được bảo hiểm trong tháng hoặc quý trước đó.

  • Để đăng ký dịch vụ quý khách vui lòng download form điền thông tin:

alt


Phí bảo hiểm này chỉ mang tính chất tham khảo.Vui lòng liên hệ AAA để có những thông tin chi tiết


Tin trước đây:

 

Mạng Lưới Garage Liên Kết

Thông Tin Cổ ĐôngLiên kết web

Cơ Hội Nghề Nghiệp