Với sự hợp tác này, khách hàng sẽ có sự chủ động trong việc thanh toán hợp đồng bảo hiểm của mình, cũng như giảm đi các thủ tục không cần thiết tồn tại trong quá trình thanh toán trước đây. 

Chỉ với 3 bước đơn giản: Mở ứng dụng ví điện tử Smartpay – Chọn mục thanh toán Bảo hiểm AAA – Nhập mã khách hàng và xác nhận thanh toán, là khách hàng đã hoàn thành tất cả các công đoạn thanh toán chi phí hợp đồng bảo hiểm của mình, hệ thống sẽ ghi nhận thanh toán theo thời gian thực, đảm bảo quyền lợi của khách hàng AAA.

Bảo hiểm AAA đã chứng minh rằng không chỉ có dịch vụ tốt, mà song song đó cần quan tâm xây dựng trải nghiệm dịch vụ của khách hàng cả trong những chi tiết nhỏ nhất. Đó mới là bước đi bền vững cho các doanh nghiệp bảo hiểm.